ביטוח עובדים זרים

  • כל מי שמעסיק עובד/ת זר/ה מחויב על-פי חוק לרכוש עבור העובד/ת ביטוח בריאות פרטי.
  • עלות הביטוח כ 7 ₪ ליום (תלוי בביטוח הנרכש).
  • התשלום בגין הביטוח הוא על חשבון המעסיק, אך ניתן לנכות משכר העובד/ת חלק מעלות הביטוח החודשית.
  • פוליסה זו תקפה לשנה בלבד ותקפה מרגע העברת התשלום לחברת הביטוח. חובה לחדש את הפוליסה 3 חודשים טרם סיומה.
  • הכיסויים הנכללים בפוליסה: ניתוחים, רפואה ראשונית, מרשמי תרופות, ביקור אצל רופא מומחה, ביקור בבית חולים וחדר מיון, בדיקה אבחנתית והדמיות, בדיקות מעבדה, חיסונים, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, הוצאות רפואיות שלא בגין אשפוז, עזרה ראשונה לרפואת שיניים, פינוי באמבולנס, ביטוח למקרה מוות והעברת גופה.
  • הפוליסה אינה מכסה: טיפול עקב תאונת דרכים (מאחר ונפגעי תאונות דרכים פטורים מתשלום עקב התאונה) וטיפול עקב תאונת עבודה (תשלום הטיפול מתבצע על ידי המוסד לביטוח לאומי במידה והתאונה הוגדרה כפגיעת עבודה. במידה ולא, התשלום יבוצע על ידי השירות הרפואי שהוענק לעובד/ת, גם אם הם לא ניתנו על ידי המבטח).