ביטוח תאונות אישיות

  • כיסוי שטחי שמגן בפני פציעות.

    לאור ניסיון ופגישות עם אינספור מבוטחים, אנו נתקלים לא אחת במשפחה או בעצמאים שרכשו תאונות אישיות בטלפון ולאחר כמה חודשים רכשו עוד תאונות אישיות בטלפון ולאחר כמה חודשים שוב.

    אבל, זהו מוצר שנכנס לקטגוריית Nice to Have, ובאופן כללי איננו ממליצים על כיסוי זה לאנשים שאינם עובדי כפיים. ואם רכשת את הכיסוי הנ"ל, מאוד חשוב לשים לב שנכלל בתוכו סעיף אובדן כושר עבודה מתאונה – שזה למעשה הסעיף הכי חשוב (לרוב, סעיף זה לא משווק על ידי מוקדנים טלפוניים).