ביטוח דירה ותכולה

רבים מאיתנו רוכשים ביטוח דירה דרך הבנק עקב חובת רכישת ביטוח מבנה למשכנתא.

מי מאיתנו שאין להם משכנתא ולא מחויבים בביטוח זה, לא תמיד מבינים את חשיבות הביטוח.

דירה היא ככל הנראה העסקה הגדולה ביותר שרובנו עשינו בחיינו ולכן חשוב להבין את המשמעות של ביטוח הדירה.

לביטוח דירה 2 חלקים:         

הראשון, ביטוח המבנה עצמו – קירות, חלונות, דלתות, אינסטלציה, חשמל, הנמכות גבס, מטבח ולמעשה כל מה שמוגדר "צמוד מבנה" (למעט מזגנים).

השני, ביטוח תכולה – ריהוט מכל סוג שהוא, חפצי נוי, תכשיטים, אופניים וכדומה.

 

ביטוח מבנה

 • מכסה נזק הנגרם למבנה הבית ו/או לצמודי המבנה במקרים הבאים – אש, ברק, רעם, התפוצצות, התלקחות, פריצה, גניבה, שוד, נזקי זדון, נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס, רעד על – קולי הנגרם על-ידי כלי טייס.
 • בעת רכישת ביטוח מבנה דרך הבנק, אחד הכיסויים החשובים שאנו מאבדים הינו כיסוי צד ג'. לרוב ממעטים בכיסוי זה מאחר ולא מבינים את המשמעות שלו.                                ננסה להסביר בכמה דוגמאות את חשיבותו:
 1. עציץ נפל מאדן החלון שלי ופגע בשכן. 
 2. הכלב שלי ברח מהחצר ונשך עובר אורח (למעט סייגים ספציפיים מאוד בהחזקת כלב).
 3. זרקתי סיגריה בפח החניון, הפח עלה באש וכתוצאה מכך נשרפו שתי מכוניות (תביעה שטיפלנו בה לא מזמן). 
 4. אורח או נותן שירות הגיע אלי הביתה ונפצע (למעט לקוחות שהגיעו למטרה עסקית!).
 5. המנקה החליקה בעת עבודתה בביתי.

למעשה, כיסוי צד ג' בביטוח המבנה מכסה את כל דרי הבית במידה ועשו נזק לצד שלישי גם מחוץ לבית, למעט נזקי כלים רכב ממונעים למיניהם. 

 • כאשר אנו מבטחים ביטוח מבנה אנו דואגים לסעיף הרחבה בנזקי צנרת באמצעות שרברב פרטי ולא שרברב הסדר של חברת הביטוח, בנזקי טבע ורעידת אדמה. 

 

ביטוח תכולה

 • ביטוח המבטח את כל תכולת הבית, למעט המבנה.
 • ישנה תוספת הנקראת "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך: הרחבת ביטוח התכולה לאירועי ביטוח בתוך הדירה ומחוצה לה.
 • כאשר אנו מבטחים תכולה אנו מקפידים על שליחת סוקר או מעריך מטעם חברת הביטוח וזאת על מנת להגן על ערך הרכוש של מבוטחינו.
  לידיעתך, במידה ויש נזק ו/ או אובדן של תכשיט יקר ערך או חפץ אומנות וכיוב', ללא דו"ח תקין מסוקר או מעריך ושאושר על ידינו ועל ידך, הכיסוי עלול להיות חלקי וזניח לעומת הערך האמיתי של הפריט.
  דוגמה פשוטה: מבוטח רכש כיסוי לתכולה שוות ערך ל 500,000 ₪. מתוך התכולה יש תכשיט ששוויו 50,000 ₪. במקרה של אובדן ו/או נזק לתכשיט זה יקבל המבוטח כיסוי מקסימלי של 10,000 ₪ בלבד למרות שערך התכשיט גבוה. אילו היה דו"ח סקר שמכיר בתכשיט, הכיסוי היה מלא.
  למען הסר ספק, הפרמיה תהיה זהה בשני המקרים, אך הכיסוי יהיה שונה בהימצאותו של דו"ח סוקר.