כל עובד (אזרח במדינת ישראל) מעל גיל 21 ועובדת מעל גיל 20 זכאים להפרשות ביטוח פנסיוני מסוג קרן פנסיה או קופת גמל או ביטוח מנהלים. 

 

קרן פנסיה

בקרן הפנסיה היחיד חוסך כסף על מנת שיוכל לקבל הכנסה חודשית קבועה בעת פרישה ובמקביל, קרן הפנסיה מאפשרת לחוסך הגנות ביטוחיות לכל תקופת עבודתו.

נפרט בקצרה על הקרן עצמה ועל ההגנות הביטוחיות הקיימות בה:

 

הפרשות עובד ומעביד

 • מאז שנת 2008, שבה הוחלט על חוק פנסיה חובה, המדינה עודדה חיסכון פנסיוני על מנת שלאנשים בעת זקנה יהיה מספיק כסף לחיים הגונים. 

 • החל מ 2008 ועד היום ההפרשות הפנסיוניות יותר מהוכפלו וכיום עומדות על כ 20% משכר העובד. 

 • מרכיבי הקרן כוללים הפרשות עובד, הפרשות מעביד והפרשות לפיצויים. כספי הפיצויים הם כספים הוניים פטורים ממס, שאותם יכול העובד בעת עזיבת עבודתו, למשוך לחשבונו. בכל שנת עבודה זכאי העובד למשוך עד 12,400 ₪.

 • בתי ההשקעות וחברות הביטוח משקיעות 70% מההפקדות בקרנות הפנסיה באפיקי השקעה שונים בשוק ההון. יתרת 30% מקבלת תשואה של ריבית קבועה (4.86% לשנה). בחירת מסלול ההשקעה בידי החוסך.

 • גם עצמאים נדרשים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן הפנסיה. במידה ולא, עלול להינתן קנס בגובה 500 ₪ על כל שנת מס. 

 

כיסויים ביטוחיים

מעבר להיות קרן הפנסיה מקור לקצבה חודשית בעת פרישה, קרן הפנסיה כוללת בתוכה מספר כיסויים ביטוחיים:

 • כיסוי למקרה מוות – במקרה חלילה של פטירת החוסך בקרן, בן / בת הזוג יקבלו "קצבת שאירים לאלמן/ה" חודשית לכל החיים. גובה הקצבה נקבע לפי השכר המבוטח ובמסלול הביטוח הנבחר על-ידי החוסך. במידה וישנם ילדים מתחת לגיל 21, ישנה גם "קצבת שארים" עבורם, המעניקה קצבה חודשית עד הגעת הילדים לגיל 21.

 • כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה – חוסך אשר איבד את יכולתו לעבוד יכול לתבוע את קרן הפנסיה שלו ולקבל "פנסיית נכות" בגובה של עד 75% מהשכר, כמובן לאחר הגשת אישור רפואי ובהתאם להחלטת ועדת הקרן.

 

קרן פנסיה ברירת מחדל

 • רפורמה שקודמה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומטרתה הגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני. 

 • קרנות ברירת המחדל נבחרו במכרז ומתחייבות לחוסך לדמי ניהול מינימאליים שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.

 • ההצטרפות לקרן ברירת המחדל נעשית ללא שאלון רפואי ולכן קרן זו מתאימה לעובדים אשר מצבם הבריאותי לא מאפשר להם להצטרף לקרן פנסיה אחרת.

 

ביטוח מנהלים

 • ביטוח מנהלים הינו מוצר פנסיוני אשר נבדל מקרן הפנסיה בכך שהוא חוזה שלא ניתן להפר, אלא אם הלקוח החליט לבטלו. 

 • בעבר, ביטוחי המנהלים נחשבו יוקרתיים יותר עקב מיתוג של חברות הביטוח ומכיוון שהיה 'מקדם קצבה מובטח*'. מקדם זה הבטיח לחוסך שבעת פרישתו הצבירה בקופתו תחולק במספר זה וזו תהיה קצבתו לכל חייו.

 • החוסך בביטוח מנהלים מבוטח גם בביטוח חיים וניתן להוסיף גם ביטוח של אובדן כושר עבודה. 

 • במידה וקיים לך ביטוח מנהלים ישן ובו הובטח לך גיל פרישה מוקדם יותר מגיל הפרישה במדינת ישראל (64 נשים, 67 גברים), תוכל לקבל קצבה חודשית לפי חוזה ביטוח המנהלים שלך ולא לפי החוק במדינת ישראל.

*מקדם הוא מספר עבור חלוקה של סכום הצבירה לקצבה חודשית. ככל שהמקדם נמוך יותר, הפורש יקבל קצבה חודשית גבוהה יותר.

 

קופת גמל

 • קופת גמל הינה מוצר פנסיוני. היתרון שלה, להבדיל מביטוחי מנהלים וקרנות הפנסיה, שבקופת הגמל לא משלמים דמי ניהול מהפקדה, אלא מצבירה בלבד.

 • ניתן לבחור במוצר זה גם כאשר החוסך אינו מעוניין במרכיבים ביטוחיים הקיימים בביטוח המנהלים ובתוכניות הפנסיה השונות.

 • ניתן לחסוך בקופת גמל באופן עצמאי או כשכיר ואז ההפקדות נעשות על-ידי המעסיק.

 • החוסך בקופת גמל זכאי לניכוי וזיכוי במס.

 • ניתן להעביר את ניהול קופת הגמל לכל בית השקעות אחר מבלי למשוך בפועל את הכספים שנצברו בקופה ללא קנסות בגין המעבר.

 • בסוף שנת 2012 חוקק חוק שקבע שכל ההפקדות למוצרים פנסיוניים (למעט קרן השתלמות) יהיו קצבתיים ולא הוניים. 

 

 

קרן השתלמות

 • קרן השתלמות היא מוצר ייחודי בין מוצרי החיסכון הפנסיוניים.

 • קרן ההשתלמות מאופיינת כמוצר פיננסי המיועד לחיסכון לטווח קצר ובינוני, והיא משמשת גם כמוצר הוני משלים.

 • שכירים ועצמאים יכולים לחסוך באמצעות קרן ההשתלמות, וליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון. 

 • כספי הקרן הופכים לנזילים לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת). 

 • חוסך המגיע לגיל פרישה יוכל למשוך את קרן ההשתלמות גם לאחר 3 שנות חיסכון. 

 • אין חובה למשוך את הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לאחר 6 שנים, כך שניתן להמשיך ולחסוך את הכספים בקרן וליהנות מהתשואה על החיסכון. 

 • הכספים בקרן ההשתלמות מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה בעלי רמת סיכון שונה, מהם ניתן לבחור מסלול המתאים לצרכי החוסך ולתקופת החיסכון.

 • ניתן לעבור בין המסלולים ללא עלות וללא אירוע מס ולמעשה להתאים את החיסכון למצבי שוק שונים ולצרכים המשתנים של החוסך לאורך תקופת החיסכון.

 

 

קופת גמל להשקעה

 • תוכנית חיסכון חדשה משנת 2016 המאפשרת שילוב בין חיסכון לגיל פרישה (שטומן בחובו הטבת מס) לבין אפשרות חיסכון למשיכת כסף הוני בכל עת.

 • ניתן להפקיד בכל שנת מס עד 71,337 ₪ (נכון לשנת 2020). ההפקדה יכולה להתבצע באופן חד פעמי או בהפקדה חודשית שוטפת.

 • בעת משיכת הכספים ישולם מס רווחי הון בגובה 25% מהרווחים בלבד. בעת משיכת כספים בגיל פרישה כקצבה לא ישולם מס.

 • הכספים מנוהלים באמצעות מגוון רחב של מסלולי השקעה, בהתאם לאופי וצרכי הלקוח. 

 • ניתן לעבור ממסלול למסלול בכל עת ללא אירוע מס.